WP Dom

Rynek
Wykańczanie
Wnętrza
Wokół domu

Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości

Właściciel nieruchomości zapłaci do 500 zł mandatu za nieodśnieżenie chodnika lub niestrącenie sopli lodu zagrażających przechodniom. Warto znać swoje obowiązki, bo w niektórych przypadkach mandat może okazać się najmniejszym problemem.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Osoba niewywiązująca się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega grzywnie do 1500 zł albo karze nagany.
Osoba niewywiązująca się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega grzywnie do 1500 zł albo karze nagany. (Shutterstock.com)
WP

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. dość precyzyjnie określa odpowiedzialność za otoczenie nieruchomości – to właściciel (lub użytkownik wieczysty) ma w obowiązku utrzymanie czystości i porządku. Ustawa mówi o "uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości".

Istotne jest, że chodzi o chodnik położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli pomiędzy nieruchomością a chodnikiem jest pas miejskiej zieleni lub inny element infrastruktury, za który odpowiada gmina, to zapis takiego chodnika nie dotyczy. Dodatkowo ustawa zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku utrzymania chodnika w porządku, gdy znajdują się na nim płatne miejsca parkingowe lub przystanek. Chodnik powinien być odśnieżony z należytą starannością, śniegu nie wolno zgarniać na drogę ani utrudniać przejazdu samochodom czy przejścia pieszym.

Mandat to dopiero początek

Reperkusje nieutrzymywania chodnika w należytym stanie mogą być poważniejsze, niż większość osób się spodziewa. Zwykle rozpoczyna się od pouczenia lub niewysokiego mandatu, ale kolejne zaniedbania mogą zwiększać wymiar kary i prowadzić do rozstrzygnięcia sądowego, a tam w grę wchodzi art. 117 kodeksu wykroczeń, który mówi, że osoba niewywiązująca się z "obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany". A to i tak nie koniec możliwych kłopotów. Gdy na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku ktoś się poślizgnie i zrobi sobie krzywdę, ma prawo domagać się odszkodowania od tego, czyim obowiązkiem jest utrzymanie chodnika w porządku.

WP

Nie tylko chodnik

Odśnieżanie chodnika to nie koniec zimowych prac, które trzeba wykonać. Z prawa budowlanego wynika jeszcze obowiązek usunięcia śniegu z dachu oraz strącenie zwisających sopli lodu i nawisów śnieżnych. Warto dodać, że dotyczy to zarówno dachów budynków mieszkalnych, jak i garażu czy budynku gospodarczego – chodzi po prostu o usunięcie zagrożenia dla zdrowia i życia przechodniów. Tu, podobnie jak w przypadku chodnika, także należy się liczyć z odpowiedzialnością, gdy np. nieuprzątnięty sopel na kogoś spadnie.

Kto odśnieża chodnik pod blokiem

W przypadku domów wielorodzinnych odpowiedzialność za odśnieżenie chodnika spoczywa na wszystkich mieszkańcach, czyli w praktyce zajmuje się tym spółdzielnia lub wspólnota. Która zresztą zwykle zleca to firmie zewnętrznej przejmującej nie tylko obowiązek dbania o porządek, ale też odpowiedzialność za nieutrzymanie go. Zasadność obowiązku odśnieżania chodnika trafiła swego czasu przed oblicze Trybunału Konstytucyjnego, jednak ten nie dopatrzył się jakiejkolwiek sprzeczności z konstytucją, zaznaczając m.in., że z prawa własności nieruchomości wynikają także obowiązki społeczne i to jest właśnie tego rodzaju obowiązek.

WP
WP
WP
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.
WP