Trwa ładowanie...

Ulga termomodernizacyjna - na czym polega problem?

Fiskus niedawno wydał niekorzystną dla podatników interpretację zasad ulgi termomodernizacyjnej. Warto sprawdzić o co dokładnie chodzi.

Materiał sponsorowany przez RynekPierwotny.pl
  Źródło: Adobe Stock
d2uytp6
d2uytp6

Początek nowego roku to czas, w którym coraz częściej pojawiają się porady oraz informacje dotyczące zasad rozliczania podatku dochodowego (PIT). Wspomniany podatek cechuje się mniejszą liczbą ulg niż jeszcze 15 - 20 lat temu. Tym niemniej, niektóre korzystne dla podatników rozwiązania nadal są dostępne. Jednym z nich jest ulga termomodernizacyjna. Można przypuszczać, że w 2024 r. całkiem spora grupa podatników będzie chciała pomniejszyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa właśnie poprzez odliczenie wydatków na modernizację energetyczną domu. Niestety, dla części z tych osób mamy przykrą wiadomość. Chodzi o niedawną interpretację przepisów dotyczącą zasad korzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl jeszcze przed omówieniem znaczenia, jakie ma zmiana stanowiska fiskusa, postanowili przypomnieć ogólne zasady ulgi na termomodernizację.

W 2024 r. nadal możemy rozliczyć koszty termomodernizacji

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ulga termomodernizacyjna dotąd doczekała się niewielu zmian ustawowych. Artykuł 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nadal wskazuje, że właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczać od podstawy opodatkowania wydatki poniesione w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją domu. Odliczeniu nie podlegają wydatki wcześniej sfinansowane przez państwo w ramach różnych dopłat termomodernizacyjnych (np. programu Czyste Powietrze).

Faktyczna korzyść finansowa z odliczenia od dochodu stanowi iloczyn stawki podatkowej oraz sumy wydatków remontowych (maksymalnie 53 000 zł). Jeden limit odliczeniowy dotyczy wszystkich inwestycji realizowanych przez podatnika. Natomiast małżonkowie posiadają osobne limity odliczeń wynoszące po 53 000 zł (zobacz: M. Brzostowska, P. Kubiesa [w:] M. Brzostowska, P. Kubiesa, PIT. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2023, art. 26(h)). Fiskus zastrzega, że ulga termomodernizacyjna może dotyczyć wyłącznie przedsięwzięcia zakończonego przed upływem trzech lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Korzystnym dla podatnika rozwiązaniem jest z kolei możliwość rozliczania ulgi termomodernizacyjnej przez sześć lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację.

Osoby zainteresowane ulgą termomodernizacyjną, na pewno powinny pamiętać, że rok temu zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2023 poz. 273). We wspomnianym dokumencie znajdziemy aktualne informacje o tym, jakie wydatki remontowe podlegają rozliczeniu.

d2uytp6

Złe wiadomości dla osób, które po remoncie zbyły swój dom

Szybko okazało się, że dość lakoniczne przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej nie odpowiadają na wszystkie możliwe pytania. W ramach interpretacji indywidualnych fiskus stwierdził na przykład, że nie ma możliwości rozliczania wydatków na termomodernizację jeśli nowy budynek jeszcze znajduje się w budowie (zobacz: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 grudnia 2020 roku - sygn. 0115-KDIT3.4011.596.2020.1.MK). Natomiast jesienią 2020 r. pewna podatniczka zapytała fiskusa, czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, skoro dziewięć miesięcy po remoncie (zakończonym na początku 2020 r.) przekazała wyremontowany dom w darowiźnie swojemu synowi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2021 r. o sygnaturze 0115-KDIT2.4011.824.2020.1.RS potwierdził, że pytająca podatniczka ma prawo skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jednakże całkiem niedawno (dnia 4 września 2023 r.) nastąpiła zmiana interpretacji indywidualnej. W dokumencie oznaczonym sygnaturą DOP3.8222.81.2023.CNRU, Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, że wcześniejsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej było nieprawidłowe.

W związku z powyższym, można przyjąć, że według obecnego stanowiska fiskusa prawo do korzystania z ulgi termomodernizacyjnej ma tylko osoba posiadająca własność/współwłasność budynku mieszkalnego jednorodzinnego w momencie dokonywania odliczenia, czyli składania zeznania podatkowego bądź jego korekty. Bez znaczenia pozostaje natomiast moment, w którym podatnik stał się właścicielem domu. Interpretacja indywidualna dotyczy tylko konkretnej sprawy. Tym niemniej, niestabilność stanowiska fiskusa można ocenić negatywnie - podobnie jak nową wykładnię przepisów, która ogranicza znaczenie ulgi termomodernizacyjnej.

Materiał sponsorowany przez RynekPierwotny.pl
d2uytp6
d2uytp6