Trwa ładowanie...

Przyłącze energetyczne – jak je uzyskać?

Każda działka budowlana powinna posiadać przyłącze energetyczne. Jego uzyskanie wiąże się z licznymi formalnościami, a budowa może potrwać nawet kilka miesięcy. Aby doprowadzić prąd na działkę, musisz się zgłosić do jednej z firm zarządzających siecią energetyczną w danym regionie i dostarczyć odpowiednią dokumentację. Jakie dokumenty trzeba złożyć i jak wygląda wykonanie przyłącza energetycznego od strony prawnej?

Share
Przyłącze energetyczne – jak je uzyskać?
Źródło: Shutterstock
d498sos

Każda działka budowlana powinna posiadać przyłącze energetyczne. Jego uzyskanie wiąże się z licznymi formalnościami, a budowa może potrwać nawet kilka miesięcy. Aby doprowadzić prąd na działkę, musisz się zgłosić do jednej z firm zarządzających siecią energetyczną w danym regionie i dostarczyć odpowiednią dokumentację. Jakie dokumenty trzeba złożyć i jak wygląda wykonanie przyłącza energetycznego od strony prawnej?

Nie ma znaczenia, czy staramy się o przyłącze dla domu mieszkalnego, letniskowego, czy po prostu chcemy uzbroić działkę. W każdym przypadku musimy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia domu do sieci u miejscowego dostawcy prądu. Uzyskanie takich warunków jest konieczne przede wszystkim do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli na naszym terenie działa kilku dostawców, powinniśmy porównać ich oferty i sprawdzić, ile kosztuje przyłączenie prądu oraz późniejsza eksploatacja. We wniosku o wydanie warunków przyłączenia energii elektrycznej muszą się znaleźć takie informacje jak:

  • Informacje o budynku, czyli charakter obiektu, który ma być przyłączony do sieci (jednorodzinny, wielorodzinny, mieszkanie itp.).
  • Moc przyłączeniowa. Ustalimy ją, licząc urządzenia i ich moc, które znajdą się w budowanym domu. Takie wyliczenie możemy uzyskać od elektryka. Średnia moc przyłączeniowa dla domów jednorodzinnych wynosi 15-20 kW.
  • Szacunkowe średnie zużycie energii, możemy je określić, mnożąc moc przyłączeniową przez liczbę dni w roku i średni czas użytkowania urządzeń elektrycznych w domu.
  • Rodzaj przyłącza elektrycznego - tutaj mamy do wyboru przyłącze napowietrzne lub kablowe.
  • Typ instalacji i układu pomiarowego, czyli instalacja jedno- lub trójfazowa, oraz rozliczenie w taryfie jedno- lub dwustrefowej.
  • Przewidywany termin poboru energii, czyli szacowany okres wprowadzenia się do nowego budynku.

Jeśli prąd ma zostać podłączony najpierw na budowę, a potem do przyszłego domu, pamiętaj, aby taką informację zawrzeć we wniosku. W przeciwnym razie całą procedurę przyłączania trzeba będzie powtórzyć. Do wniosku o warunki przyłączenia musisz dołączyć dowód wpłaty, plan zabudowy - czyli mapę do celów projektowych obejmującą działkę wraz z sąsiednimi obiektami z uwzględnieniem istniejącej sieci, dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez zapisy prawa miejscowego.

d498sos

Warunki przyłączenia energii elektrycznej

Po złożeniu kompletu dokumentów warunki przyłączenia do sieci otrzymamy maksymalnie po 2 tygodniach, a ich ważność wynosi zwykle dwa lata. Taki dokument staje się podstawą formalną, na mocy której można budować przyłącze prądu. Wraz z warunkami otrzymujemy projekt umowy przyłączeniowej, w której zostaje określony szacunkowy koszt przyłączenia oraz czas realizacji przyłącza. W takiej umowie dostawca energii zobowiązuje się do wykonania przyłącza, czyli odcinka sieci biegnącego od linii elektroenergetycznej do działki inwestora, zakończonego skrzynką przyłączową ZK. Inwestor - zgodnie z warunkami - musi przygotować miejsce do zainstalowania przez zakład energetyczny szafki z licznikiem i złączem, dodatkowo inwestor we własnym zakresie musi zlecić wykonanie wewnętrznej linii zasilającej – ze złącza do tablicy rozdzielczej. Taki projekt (WLZ) jest niezbędny do otrzymania pozwolenia na budowę.

Koszt przyłączenia – od czego zależy?

Po otrzymaniu warunków możemy podpisać umowę przyłączeniową i wnieść opłatę za przyłączenie do sieci. Koszt przyłączenia zależy od wielu czynników, przede wszystkim od mocy przyłączeniowej – może się ona różnić w zależności od zakładu energetycznego. Do pozostałych czynników należą:

  • długość przyłącza,
  • moc przyłącza,
  • rodzaj przyłącza.

Opłata za wykonanie połączenia jest zryczałtowana i jednorazowa. Przybliżony koszt wykonania przyłącza o mocy 15 kW, którego długość nie przekroczy 200 metrów, wynosi ok. 1800-2500 zł. Za każdy dodatkowy metr powyżej 200 m zakład energetyczny może doliczać dodatkowe opłaty. Po podpisaniu umowy przyłączeniowej i uiszczeniu wymaganej opłaty zakład energetyczny rozpoczyna budowę przyłącza. W projekcie określony jest czas zakończenia takiej budowy. Może on wynosić od kilku tygodniu do kilkunastu miesięcy – pamiętajmy, że terminy są zawsze zawyżane. Odległe terminy chronią zakład przed karą, jaką mogą zapłacić za nieterminowe wykonanie przyłącza. Ostateczny czas wykonania przyłącza będzie jednak zależeć od warunków pogodowych i technicznych. Zakładanie przyłącza zakończy się zamontowaniem na działce skrzynki i podpisaniem umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

d498sos

Podziel się opinią

Share
d498sos
d498sos