Trwa ładowanie...

Przyłącza wodne i kanalizacyjne - porady praktyczne

Podłączenie domu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może być tańszą alternatywą w stosunku do własnego ujęcia oraz usług szambiarskich.

Przyłącza wodne i kanalizacyjne - porady praktyczneŹródło: shutterstock
d70ljmj
d70ljmj

Przyłączenie rozpoczynamy od załatwienia koniecznych formalności. Mogą one zająć nawet 3-4 miesiące. Warto o tym pamiętać planując prace ziemno-przyłączeniowe i wybrać właściwą porę roku.

Po stronie inwestora jest realizacja na własny koszt:

  • przyłącza sieci,
  • studni wodomierzowej,
  • pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego,
  • urządzenia pomiarowego.
d70ljmj

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Wpisujemy do niego szacowane zapotrzebowanie na wodę np.: 200 litrów / dobę, oraz liczbę mieszkańców.

Konieczne jest również dołączenie mapy sytuacyjno–wysokościowej oraz dokument potwierdzający nasze prawo do korzystania z nieruchomości. Na wydanie warunków technicznych oczekujemy do 30 dni od złożenia wniosku.

W momencie otrzymania warunków, uzyskamy w nich informację m.in. o rodzaju ścieków jakie będzie odbierała kanalizacja miejska (bytowo-gospodarcze, lub też również wody opadowe)

Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu technicznego - możemy zadbać o niego sami lub zlecić wykonanie profesjonalnemu projektantowi, niemniej wiąże się to z dodatkowym kosztem. Przygotowany projekt musi być uzgodniony z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji – co oczywiście jest płatne.

d70ljmj

Wykonanie przyłącza

Sama budowa przyłączy nie wymaga specjalnego, dodatkowego pozwolenia. Konieczne jest jedynie zgłoszenie tego faktu władzom i przedłożenie technicznego opisu instalacji – tu koniecznie wykonanego przez projektanta z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Wymagane jest uzyskanie odbioru przyłączy przez właściwe organy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Dodatkowym wymogiem jest konieczność dostarczenia koasygnaty – akcepty na projekt od rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jedynym przypadkiem gdy inwestor nie musi nawet zgłaszać faktu budowy przyłącza, jest sytuacja, w której inwestor zobowiązuje się do stosowania przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

d70ljmj

Warto wiedzieć

30 dni od zgłoszenia budowy – to termin, który musi upłynąć od zgłoszenia budowy w starostwie, aby możliwe było rozpoczęcie prac. Oczywiście, urząd ma prawo wnieść w tym czasie sprzeciw i tym samym zablokować budowę.

Mając wykonane i odebrane przyłącze, następnym krokiem jest podłączenie go pod sieć wodno -kanalizacyjną. W tym punkcie - wszelkie czynności wykonuje wydzielona komórka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Inwestor wnioskuje o nawiercenie, co jest równoznaczne z wykonaniem włączenia w sieć nowego użytkownika.

Po ukończeniu robót montażowych konieczne jest uzyskanie odbiorów technicznych oraz protokołu odbioru.

Od momentu uruchomienia przyłącza, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, sprawuje kontrolę nad jakością i ciśnieniem płynącej wody i sprawnym odbiorem nieczystości.

d70ljmj

Posiada ono również prawo do wstrzymania dostaw i zablokowania przyłącza w przypadku braku płatności ze strony odbiorcy, lub też w sytuacji awarii i koniecznej naprawy.

Koszty

  • projekt przyłącza: 1-2,5 tys. Zł
  • uzgodnienie projektu w zakładzie wodno-kanalizacyjnym: 100 zł
  • wykonanie przyłącza – zależy od uwarunkowań w miejscu wykonania i wynegocjowanej ceny z wykonawcą. Przykładowy koszt za 10 m przyłącza wodociągowego wraz ze studzienką na wodomierz – 3,6 tys. zł
  • wynagrodzenie geodety: do 1 tys. zł
  • odbiór finalny przyłącza: do 100 zł

Powyższe opłaty mogą i ulegają zmianie w różnych regionach Polski. Są ustalane wedle obowiązującego aktualnie cennika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Warto pamiętać:

Pracownicy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego mają prawo, po okazaniu legitymacji służbowej, do wejścia na tern nieruchomości w celu instalacji lub demontażu wodomierza, lub tez przeprowadzenia kontroli instalacji.

d70ljmj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d70ljmj