Trwa ładowanie...

Planujesz wycięcie drzewa na działce? Zastanów się dwa razy

Kupiłeś zalesioną działkę i wydaje ci się, że bez trudu ją „oczyścisz”, aby postawić dom i zasadzić wybrane przez siebie rośliny? Jest to możliwe tylko pod pewnymi warunkami.

Share
Planujesz wycięcie drzewa na działce? Zastanów się dwa razy
Źródło: Shutterstock
d4fp1eq

Kupiłeś zalesioną działkę i wydaje ci się, że bez trudu ją „oczyścisz”, aby postawić dom i zasadzić wybrane przez siebie rośliny? Jest to możliwe tylko pod pewnymi warunkami.

Za samowolne ścięcie drzewa grozi sankcja w postaci kary administracyjnej, która może wynieść nawet kilka milionów złotych. Dotyczy to również niektórych krzewów. Kary pieniężne są bardzo wysokie, dlatego zanim zabierzesz się do karczowania i wycinania roślinności wokół domu, sprawdź obowiązujące przepisy. Ustawa o ochronie przyrody uniemożliwia działanie bez zgody gminy, mimo że jesteś właścicielem posesji.

Pozwolenie

Aby zgodnie z prawem wyciąć zbędne lub chore drzewo, należy uzyskać zezwolenie. Wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta, chyba że posesja jest wpisana do rejestru zabytków. Wówczas za pozwolenie odpowiada wojewódzki konserwator zabytków. Zgoda wydawana jest na wniosek właściciela nieruchomości lub ewentualnie właściciela urządzeń, np. energii elektrycznej (gdy drzewo zagraża instalacji wysokiego napięcia doprowadzającej prąd do domu). W zgłoszeniu należy podać obwód pnia drzewa, które chcesz usunąć, jego gatunek i usytuowanie na planie zagospodarowania działki (koniecznie dołącz mapkę). Następnie konieczna jest wizyta urzędnika na posesji, w celu dokonania oględzin. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego zezwolenie lub odmowa musi być wydane w ciągu miesiąca od złożenia prośby. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wydłuża się do dwóch miesięcy.

Opłata

Ponadto należy uiścić opłatę za wycinkę. Stawka jest obliczana w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm od gruntu, tempa przyrostu, gatunku oraz lokalizacji drzewa. Opłatą objęte są też krzewy starsze niż dziesięcioletnie. Wpłaty należy dokonać 14 dni od daty podanej w zezwoleniu lub daty jego wystawienia. Z upływem 5 lat następuje przedawnienie pozwolenia na wycinkę.

d4fp1eq

Za wycięcie drzewa o pniu do 25 cm obwodu zapłacisz maksymalnie 99,05 zł za każdy jego centymetr. Za większe odpowiednio: 26-50 cm - 346,67 zł; 51-100 cm – 656,20 zł; 101-200 cm – 772,94 zł; 201-300 cm – 689,81 zł; 301-500 cm – 548,77 zł; powyżej 500 cm – 380,58 zł. Z kolei koszt wycinki krzewów na 1 m2 posesji to 252,79 zł.

Drzewa i krzewy wymagające pozwolenia na usunięcie

W prośbie o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu należy podać powód, dla którego chcesz je wyciąć. Pamiętaj, że samodzielnie nie możesz przeprowadzić wycinki nawet, gdy rośliny są chore, uszkodzone przez wichurę, nadłamane itp. Niezależnie od sytuacji konieczne jest zezwolenie i uiszczenie opłaty. Nie potrzeba natomiast zgody na usunięcie krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne i specjalnie obsadzonych; drzew, których obwód pnia na wysokości 5 m nie przekracza 35 cm (dotyczy topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Kara i jej wysokość

Gmina może wymierzyć karę pieniężną za samowolne usunięcie drzewa lub krzewu. Wynosi ona dwukrotność opłaty wymaganej przy wydaniu pozwolenia. Karę zapłacisz również za wycinkę prowadzoną bez pozwolenia właściciela nieruchomości oraz za samo zniszczenie drzewa lub krzewu (także w obrębie korony drzewa). Podstawą prawną dla nakładanych kar jest ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1651). Najczęściej powodem przyznawania kar za wycinkę bez zezwolenia są donosy sąsiadów. W samym Lublinie od początku roku wpłynęło już 20 takich wniosków.

d4fp1eq

Podziel się opinią

Share
d4fp1eq
d4fp1eq