Trwa ładowanie...

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie mieszkania? Poradnik dla właściciela nieruchomości

Kiedy ktoś zadaje pytanie dotyczące najcenniejszej części majątku, większość osób natychmiast wskazuje na nieruchomości. Trudno się jednak temu dziwić. Rozmaite nieruchomości od setek lat stanowią ważną część posiadanego kapitału. Co więcej, inwestorzy uznają je za idealne aktywa, ponieważ ich wartość nie jest podatna na duże wahania ceny. Dlatego można śmiało stwierdzić, że posiadany dom lub mieszkanie to oczko w głowie każdego człowieka. To z kolei wyjaśnia również duże zainteresowanie, jakimi cieszą się ubezpieczenia mieszkania. W tym tekście postaramy się rzucić nieco więcej światła na te świadczenia. Opiszemy najważniejsze atuty polis mieszkaniowych oraz kwestie istotne przy ich zakupie. Zatem jak wybrać najlepsze ubezpieczenie mieszkania? Zapraszamy do lektury.

Płatna współpraca z markąPolisoteka.pl
MieszkanieMieszkanieŹródło: unsplash.com, fot: eduard
dogld1x
dogld1x

Ubezpieczenie mieszkania – najważniejsze informacje

Każdy taki artykuł trzeba zacząć od krótkiego scharakteryzowania opisywanego świadczenia. Co więc warto wiedzieć w tym przypadku? Ubezpieczenie mieszkania to polisa mająca zagwarantować ochronę wybranej nieruchomości. Co jasne, samo określenie "polisa mieszkaniowa" jest tylko potoczne. Takie świadczenia mogą bowiem obejmować zarówno mieszkania i mniejsze lokale, jak i duże domy jednorodzinne.

Warto jednak dodać, że zakres takich ubezpieczeń może być bardzo mocno zróżnicowany. Na rynku można bowiem znaleźć liczne warianty polis tego typu. Dlatego właściciel nieruchomości musi wybrać taką polisę, która w największym stopniu spełnia jego oczekiwania dotyczące zakresu ochrony.

Ubezpieczenie mieszkania to umowa, która zazwyczaj obowiązuje przez kilka lat. Naturalnie od tej reguły pojawiają się również wyjątki. Na rynku można czasami znaleźć świadczenia dostępne np. na okres jednego roku. Z drugiej strony część ubezpieczycieli może zapewnić taką ochronę przez znacznie dłuższy okres. Toteż po raz kolejny warto podkreślić, że w przypadku tych polis ważne jest przystosowanie zakresu ochrony.

Z czego powinno składać się najlepsze ubezpieczenie mieszkania?

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania powinno chronić przed wszystkimi ryzykami, które mogą w największym stopniu zaszkodzić nieruchomości. Dlatego w tej części tekstu pokrótce opiszemy najważniejsze zapisy zawarte w takich polisach.

dogld1x

Absolutnym fundamentem takich świadczeń jest zapis dotyczący ochrony murów. Obejmuje on nie tylko same mury, ale także: podłogi, fundamenty oraz elementy konstrukcyjne. Taka ochrona ma kluczowe znaczenie pod kątem zabezpieczenia nieruchomości np. przed anomaliami pogodowymi.

Ochrona murów pozwala na zabezpieczenie zewnętrznej części mieszkania. Jeżeli jednak chodzi o wnętrze, tutaj warto wspomnieć o kilku różnych zapisach. Na pewno ogromne istotnym zapisem jest ochrona przed włamaniem i kradzieżą. Co jasne, te dwa zapisy się ze sobą łączą, albowiem celem włamywaczy w większości przypadków jest kradzież cennego wyposażenia. Dlatego polisa z takim zakresem jest obowiązkowa dla osób, które przechowują w mieszkaniu rzeczy o wysokiej wartości materialnej.

Co ciekawe, wspomniane dobra można także objąć indywidualną ochroną. Pomoże w tym specjalne ubezpieczenie ruchomości i dóbr materialnych. W jego przypadku zakres ochrony jest często określany w sposób indywidualny. Oznacza to, że nabywca takiej polisy może sam określić, jakie dobra chce objąć ochroną ubezpieczeniową. Na tej podstawie asekurator przystosowuje zakres polisy i wprowadza do niego stosowne zapisy.

Ubezpieczenia mieszkania a ochrona wyposażenia i domowników

Powyższe zapisy mogą znaleźć się w każdym kompleksowym ubezpieczeniu mieszkania. Jednak najlepsza polisa mieszkaniowa powinna także zapewniać inne korzyści. Co więc może się w niej znaleźć?

dogld1x

Na pewno jednym z takich zapisów jest ubezpieczenie OC w życiu codziennym domowników. Zadaniem tej polisy jest zabezpieczenie interesów osób, które mogą zostać poszkodowane przez domowników na skutek przypadkowego działania. Takie świadczenie będzie szczególnie przydatne dla rodziców lub posiadaczy zwierząt. Jeżeli bowiem dziecko lub zwierzak wyrządzi szkodę np. sąsiadom, stosowna rekompensata może zostać wypłacona właśnie z takiej polisy. Ubezpieczenie OC będzie także nieocenionym wsparciem w przypadku zalania sąsiedniego mieszkania.

Kolejnym przydatnym zapisem może być ochrona sprzętu AGD. Taki zapis w wielu przypadkach zapewnia kompleksową ochronę. Z jednej strony jest to ochrona przed przepięciami lub innym pechowym uszkodzeniem sprzętu. Z drugiej strony taka polisa obejmuje także zwykłe awarie. W takich sytuacjach ubezpieczyciel może zapewnić rekompensatę pieniężną lub zaoferować naprawę uszkodzonego sprzętu. Tak naprawdę w tym zapisie pojawia się tylko jedno istotne ograniczenie. Mianowicie dany sprzęt nie może zostać uszkodzony z winy domownika lub na skutek nieprawidłowej eksploatacji.

Jeśli ktoś nie chce kupować polisy mieszkaniowej, być może zainteresuje go inna alternatywa. Jest nią ubezpieczenie mieszkania na czas podróży. Co jasne, taka polisa zabezpiecza mieszkanie tylko w czasie, kiedy domownicy znajdują się na wyjeździe. Ma to jednak swoje uzasadnienie. Statystyki policyjne dowodzą, że większość kradzieży ma miejsce właśnie podczas nieobecności domowników. Dlatego dodatkowa ochrona jest wtedy na wagę złota.

dogld1x

Jakie ryzyka musi uwzględniać najlepsze ubezpieczenie mieszkania?

Taka polisa powinna chronić przede wszystkim przed: pożarem, zalaniem, wybuchem (np. instalacji gazowej), działaniem warunków atmosferycznych (np. gradu) oraz wypadkami komunikacyjnymi. Takie ryzyka powinny obejmować zarówno ochronę murów, jak i ochronę dóbr materialnych.

Nie można także zapominać o ochronie przed włamaniem i kradzieżą. Dodatkowo ubezpieczenie można także rozszerzyć o inne ryzyka, ale to już zależy w głównej mierze od potrzeb właściciela nieruchomości.

Przy okazji warto wspomnieć, że polisy mieszkaniowe mogą obejmować nie tylko samo mieszkanie. Gwarantowana ochrona może również rozciągać się między innymi na: garaż, domek letniskowy lub inne obiekty. Warto więc kupić taką polisę, która zabezpieczy wszystkie posiadane nieruchomości.

dogld1x

Jak wysokie musi być odszkodowanie w polisie mieszkaniowej?

Zdecydowanie najważniejszą korzyścią płynąca z posiadania ubezpieczenia nieruchomości jest gwarancja uzyskania rekompensaty finansowej. Takie środki zostaną wypłacone w przypadku, gdy nieruchomość zostanie uszkodzona w wyniku zdarzenia, które obejmował zakres ochrony. Warto jednak na chwilę zatrzymać się przy samej wysokości odszkodowania. Dlaczego?

Ponieważ w polisach mieszkaniowych wysokość odszkodowanie może zostać wyliczona na kilka sposobów. Ubezpieczyciel może opierać się na: wartości rynkowej, odtworzeniowej albo realnej.

Dla właściciela nieruchomości zdecydowanie najlepsza jest wartość odtworzeniowa. Zapis ten gwarantuje bowiem odszkodowanie w takiej wysokości, która pozwoli na przywrócenie mieszkaniu wartości sprzed zdarzenia.

dogld1x

Natomiast wartość realna uwzględnia dodatkowe obniżenie kwoty takiej rekompensaty, która ma odpowiadać zużyciu uszkodzonych elementów. W efekcie posiadacz polisy otrzymuje wyraźnie niższe odszkodowanie.

Jeśli zaś chodzi o wartość rynkową, ona opiera się na uśrednionych cenach mieszkań w danej lokalizacji. Niestety, to oznacza, że wskaźnik ten jest podatny na wahania cen nieruchomości. Toteż właściciel lokalu nie ma gwarancji, iż uzyska on odpowiednio wysokie odszkodowanie.

Przy zakupie polisy należy także unikać niedoubezpieczenia oraz nadubezpieczenia. Pierwsza z wymienionych sytuacji oznacza, że gwarantowane ubezpieczenie jest niższe od faktycznej wartości lokalu. Natomiast nadubezpieczenie to odwrotna sytuacja, która także nie jest korzystna, albowiem wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości chronionego dobra. Toteż gwarantowana wysokość rekompensaty powinna po prostu odpowiadać cenie mieszkania.

dogld1x

Gdzie najłatwiej kupić dobre ubezpieczenie mieszkania?

Być może niektóre osoby mają w zwyczaju korzystanie tylko z oferty wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednak taka praktyka nie zawsze jest opłacalna. Przy zakupie polisy zawsze warto porównać oferty przygotowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. W ten sposób dużo łatwiej będzie znaleźć atrakcyjną polisę, która jest zarazem przystosowana do określonych oczekiwań.

Pod tym względem bardzo dobrym rozwiązaniem będzie zakup ubezpieczenia online. Internet zapewnia możliwość szybkiego zapoznania się z ofertami różnych ubezpieczycieli. To zaś mocno ułatwia poszukiwania i pozwala na szybsze znalezienie konkretnego świadczenia. Osoby planujące zakup polisy mogą więc skorzystać np. z serwisu Polisoteka.pl. Dzięki tej platformie można szybko i łatwo kupić wybrany rodzaj ubezpieczenia.

Co istotne, zamawianie ubezpieczeń online ma kilka ważnych atutów. Z pewnością jest to znacznie wygodniejsza alternatywa niż spotykanie się z agentami lub odwiedzanie placówek sprzedaży. Jednak oprócz tego polisy kupowane online są po prostu tańsze. Wszystko ze względu na brak dodatkowej prowizji, którą naliczają zarówno agenci, jak i pracownicy punktów sprzedaży. Z tego względu osoby oszczędne bez wątpienia powinny zdecydować się na zamówienie ubezpieczenia przez internet.

Podsumowanie

Ubezpieczenia należą do grupy świadczeń o bardzo wysokim poziomie zróżnicowania. Dlatego też nawet dwie pozornie podobne polisy mogą zapewnić zgoła odmienny zakres ochrony. Z tego względu każda osoba zainteresowana zakupem polisy musi uważnie przestudiować jej warunki. Jeśli chodzi o najlepsze ubezpieczenie mieszkania, taka polisa powinna przede wszystkim zapewnić szeroką ochronę nieruchomości. Taka ochrona powinna obejmować zarówno mury oraz konstrukcję lokalu, jak i jego wyposażenie. Szczególny nacisk warto położyć na cenne dobra materialne, gdyż mogą one stanowić łakomy kąsek dla złodziei. Sama polisa powinna chronić przede wszystkim przed: zdarzeniami losowymi, działaniem warunków pogodowych, włamaniem i kradzieżą. Ponadto ochronę można rozszerzyć o dodatkowe zapisy dotyczące np. zabezpieczenia sprzętu AGD lub OC dla domowników. Trzeba również upewnić się, że suma ubezpieczenia jest odpowiednio wysoka. Co jasne, najlepsze ubezpieczenie mieszkania warto kupić przez internet, aby oszczędzić czas oraz pieniądze. Pomoże w tym strona Polisoteka.pl, która umożliwia szybkie znalezienie i zakup wybranej polisy.

Płatna współpraca z marką Polisoteka.pl
dogld1x

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dogld1x