WP

WP Dom

Rynek
Wykańczanie
Wnętrza
Wokół domu
długi

Długi po zmarłym członku rodziny - co zrobić, by uniknąć ich spłaty?

Gdy umiera bliska osoba, zwykle myśli się wyłącznie o pogrzebie i załatwieniu najważniejszych formalności. Niestety, niekiedy okazuje się, że mąż, ojciec lub matka pozostawili rodzinie długi. Kiedy odpowiada się za ich spłatę? Co zrobić, by uniknąć kłopotliwego spadku?
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Istnieją sposoby na to, by uniknąć spłat
Istnieją sposoby na to, by uniknąć spłat (Materiały prasowe)
WP
  1. Długi zaciągnięte przez oboje małżonków
  2. Długi a rozdzielność majątkowa
  3. Dziedziczenie długów przez dzieci

Polskie prawo reguluje szereg sytuacji, w których członkowie rodziny są zobowiązani do spłaty długów po zmarłej osobie. Jednocześnie ustawodawca przewidział możliwość uchronienia się przed kosztami, które się z tym wiążą. Krewni zmarłego mogą odrzucić spadek, który składa się głównie z długów.

Długi zaciągnięte przez oboje małżonków

WP

Jeżeli małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt lub pożyczkę, po śmierci jednego z nich, drugi kredytobiorca lub pożyczkodawca jest zobowiązany do samodzielnego uregulowania zadłużenia. Bank powinien być poinformowany o śmierci jednego z klientów, zwłaszcza gdy kredyt był objęty ubezpieczeniem od śmierci jednego z kredytobiorców. Inaczej jest w przypadku długów, które zaciągnął małżonek bez wiedzy życiowego partnera. W takiej sytuacji mąż lub żona mogą odmówić przyjęcia spadku lub przyjąć go z ograniczoną odpowiedzialnością za długi (żyjący małżonek odpowiada za spłatę długów do wartości dziedziczonego majątku). Więcej na ten temat można przeczytać pod tym adresem.

Długi a rozdzielność majątkowa

Inaczej wygląda sprawa długów, gdy małżonkowie przed ślubem podpisali intercyzę. Dzięki intercyzie, majątek męża i żony należy do każdego z nich z osobna. Jeśli jedno z nich jest zadłużone, współmałżonek w prosty sposób unika odpowiedzialności za długi życiowego partnera lub partnerki. Takie rozwiązanie jest często wybierane przez osoby, które przed ślubem posiadały duży własny majątek oraz w małżeństwach, w których jedna ze stron prowadzi działalność gospodarczą i odpowiada własnym majątkiem za długi przedsiębiorstwa.

Dziedziczenie długów przez dzieci

WP

Jeżeli współmałżonek zrzeknie się dziedziczenia spadku po śmieci męża lub żony, spadek przechodzi na dzieci zmarłego. Dzieci mają prawo do zrzeczenia się spadku, co jest dobrym rozwiązaniem, gdy w skład masy spadkowej wchodzą liczne długi. W przypadku, gdy dzieci są niepełnoletnie, dziedziczenia długów w ich imieniu zrzeka się opiekun prawny lub żyjący rodzic. Dorosłe dzieci składają odpowiednie oświadczenia samodzielnie, a w razie potrzeby występują również w imieniu wnuków.

Polub WP Dom
WP
WP
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.
WP