Trwa ładowanie...

Czy ubezpieczenie mieszkania obejmuje piwnicę?

Piwnica to integralna część powierzchni mieszkalnej. Służy do przechowywania różnych przedmiotów – część z nich niejednokrotnie przedstawia dużą wartość. Nic więc dziwnego, że z perspektywy właścicieli nieruchomości mieszkalnych objęcie piwnicy odpowiednią ochroną jest uzasadnionym rozwiązaniem.

Share
Czy ubezpieczenie mieszkania obejmuje piwnicę?Źródło: Materiał partnera
d4e4wqk

Artykuł sponsorowany

Dobra wiadomość jest taka, że zakup ubezpieczenia mieszkania na rankomat.pl oznacza uwzględnienie w umowie nie tylko domu czy mieszkania, ale również pomieszczeń przynależnych, do których zaliczana jest piwnica. Nie ma to przełożenia na wysokość składki. Cena polisy to wypadkowa wielu elementów takich jak m.in. wartość, lokalizacja i powierzchnia użytkowa nieruchomości, rodzaj konstrukcji budynku (palna lub niepalna), liczba i wiek lokatorów etc. Ubezpieczenie piwnicy nie występuje jako odrębny produkt mieszkaniowy – stanowi element polisy mieszkaniowej.

Czy każdą piwnicę można ubezpieczyć?

W ramach dostępnych na rynku polis mieszkaniowych objąć ochroną można praktycznie każdą piwnicę. Brane pod uwagę są zatem pomieszczenia znajdujące się: w bryle budynku, w innym budynku, a także w tej samej klatce, co mieszkanie. Oczywiście dotyczy to też pomieszczeń zlokalizowanych w innej klatce niż mieszkanie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe we własnym zakresie ustalają wymogi, jakim musi sprostać podlegające ubezpieczeniu pomieszczenie przynależne, niemniej zazwyczaj z ochrony są wyłączone: wspólne części nieruchomości oraz piwnice bez drzwi i okien czy nieposiadające zabezpieczeń własnych (odpowiedni zamek, kłódka itp.).

d4e4wqk

Właściciel ubezpieczonej nieruchomości powinien pamiętać, iż polisa mieszkaniowa to nie tylko przywileje w postaci możliwości uzyskania odszkodowania, ale także obowiązki. Spełnienie warunków stawianych przez ubezpieczyciela ma bardzo istotne znaczenie w kontekście skuteczności ubezpieczenia. Trzeba zatem dbać o należyty stan techniczny piwnicy i przeprowadzać wszystkie wymagane przeglądy.

Ubezpieczenie piwnicy – jaki zakres ochrony?

Piwnica podlega tym samym warunkom ubezpieczenia, co nieruchomość mieszkalna. Jeżeli umowa uwzględnia np. 20 ryzyk, to dotyczą one również piwnicy. Polisy mieszkaniowe występują w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym. Pierwszy z nich chroni mury (niekiedy też i inne elementy stałe) przed różnymi zdarzeniami losowymi jak np. ogień, powódź, osuwanie się i trzęsienie ziemi, upadek drzew i masztów, huragan i porywisty wiatr, eksplozja i implozja, dym i sadza etc. ma mocno ograniczony zakres ochrony i nie uwzględnia mienia ruchomego. Z tego powodu należy ją poszerzyć o dodatki, dzięki którym mienie zyska kompleksową ochronę.

Chcąc właściwie zabezpieczyć piwnicę i znajdujące się w niej przedmioty, trzeba dodatkowo uwzględnić w polisie takie ryzyka jak kradzież z włamaniem, dewastacja, wandalizm i zalanie. Naturalnie rozszerzenia te znajdują zastosowanie także i do ubezpieczonego mieszkania i domu oraz pozostałych pomieszczeń lub budynków przynależnych. Dobrym rozwiązaniem jest wykupienie pakietu All Risk obejmującego wszystkie ryzyka.

Wyposażenie piwnicy – nie ubezpieczysz wszystkich przedmiotów

Ubezpieczając nieruchomość mieszkalną wraz z pomieszczeniami i budynkami przynależnymi, należy brać poprawkę na to, że niektóre przedmioty są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Pełna ich lista zamieszczona jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem lektura tego dokumentu jest obowiązkowa – określa on bowiem szczegółowo zasady korzystania z polisy. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. niebezpiecznych substancji (np. materiałów wybuchowych), przedmiotów wartościowych (np. kamieni szlachetnych, dzieł sztuki papierów wartościowych), broni czy gotówki.

d4e4wqk

Zniszczenia w piwnicy – kiedy nie dostaniesz odszkodowania?

Wyłączenia odpowiedzialności to przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie ponosi finansowej odpowiedzialności za szkodę, a więc nie wypłaca odszkodowania. Nie za wszystkie zniszczenia w piwnicy właściciel polisy otrzyma rekompensatę. Ubezpieczyciele nie płacą m.in. za szkody spowodowane umyślnie, pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających czy będące następstwem zaniedbań ze strony ubezpieczonego. Kradzież roweru z niezamkniętej piwnicy, wybuch spowodowany przechowywanymi w piwnicy niebezpiecznymi materiałami, zalanie wskutek nieszczelnych okien – to tylko nieliczne przykłady szkód, gdy nie ma co liczyć na odszkodowanie.

Nieruchomość mieszkalna to zazwyczaj najważniejsza i najdroższa część majątku, dlatego trzeba zapewnić jej właściwą ochronę. Porównanie polis za pomocą internetowego kalkulatora to najskuteczniejszy i najszybszy sposób na znalezienie ubezpieczenia, którego cena i zawartość odpowiadają indywidualnym preferencjom. Niektórych zdarzeń nie da się przewidzieć, ale warto podjąć preferencyjne działania i chronić własną kieszeń przed ich ekonomicznymi następstwami.

Artykuł sponsorowany

d4e4wqk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4e4wqk
d4e4wqk