Trwa ładowanie...
okna

Budujesz dom? Pamiętaj o nowych wymaganiach dla okien

Od stycznia 2017 roku będą obowiązywać nowe Warunki Techniczne, które zmieniają wymagane parametry techniczne okien. Jak powinni się zachować inwestorzy, którzy wybierają projekt architektoniczny, składają wniosek o pozwolenie budowlane, planują budowę domu i zakup stolarki?

Share
Budujesz dom? Pamiętaj o nowych wymaganiach dla okien
Źródło: VELUX
danowfk

Od stycznia 2017 roku będą obowiązywać nowe Warunki Techniczne, które zmieniają wymagane parametry techniczne okien. Jak powinni się zachować inwestorzy, którzy wybierają projekt architektoniczny, składają wniosek o pozwolenie budowlane, planują budowę domu i zakup stolarki?

Od następnego roku zaostrzą się przepisy dotyczące parametrów okien. A konkretnie zmienią się wytyczne dotyczące współczynnika przenikania ciepła Uw, który według rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury jest sukcesywnie obniżany.

Zmiany w Nowych Warunkach Technicznych

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2014 roku w budynkach można montować okna pionowe o współczynniku przenikalności cieplnej Uw nieprzekraczającym 1,3 W/m2K, zaś połaciowe - 1,5 W/m2K. Natomiast od 1 stycznia 2017 roku nastąpi zmiana tych wymagań na 1,1 W/m2K dla okien pionowych, a 1,3 W/m2K dla połaciowych. W kolejnym etapie, tj. od 1 stycznia 2021 roku, współczynnik ten dla okien pionowych ma wynosić 0,9 W/m2K, zaś dla połaciowych - 1,1 W/m2K.

danowfk

- Zaostrzenie przepisów ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, które zużywają około 40 proc. energii w Europie. Dlatego wymagania legislacyjne w stosunku do materiałów budowlanych zmierzają do poprawy energooszczędności. To również krok w kierunku upowszechniania budowy domów o niskim zużyciu energii - mówi Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny VELUX Polska.

Co powinien wiedzieć inwestor planujący budowę domu i zakup okien?

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że okna, podobnie jak inne materiały budowlane, są elementem projektu budowlanego, a ich parametry muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę przez odpowiedni organ administracji lub braku sprzeciwu względem zgłoszenia budowy inwestor jest zobowiązany budować dom zgodnie z projektem budowlanym.

- Jeśli projekt budowlany był zatwierdzony w 2016 roku, a dom będzie budowany w 2017 roku, inwestora obowiązują stare zasady. Warto jednak zwrócić uwagę, że ustalenia warunków technicznych dla budynków to wymagania minimalne. Zatem w projekcie budowlanym można uwzględnić okna bardziej energooszczędne o lepszych parametrach niż wskazane w dokumentacji - tłumaczy Sławomir Łyskawka.

danowfk

Liczy się data

Inwestorzy, którzy obecnie są na etapie ustaleń z architektem, powinni już teraz zobowiązać go do zastosowania w projekcie materiałów zgodnych z zapisami nowych Warunków Technicznych. Osoby, które kupiły projekt domu typowego, ale do tej pory inwestycji nie sfinalizowały i nie wystąpiły o pozwolenie, powinny dokonać adaptacji projektu, która uwzględni nowe Warunki Techniczne.

Liczy się też termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub uprawomocnienie wniosku prowadzenia robót na zgłoszenie. Jeśli nastąpi to po nowym roku, projekt musi spełniać wymogi nowych Warunków Technicznych. Dlatego projekty architektoniczne składane w ostatnim kwartale powinny spełniać nowe wymagania, w przeciwnym razie inwestor ryzykuje odrzucenie wniosku przez urząd, a tym samym wydłużenie formalności - dodaje Sławomir Łyskawka.

Jeżeli w najbliższym czasie planujesz montaż lub zakup okien, wypełnij formularz i otrzymaj oferty od firm obsługujących twój region. Wybierz najbardziej konkurencyjną z nich.

danowfk

Podziel się opinią

Share
danowfk
danowfk