Trwa ładowanie...
dinyyh7

Budowa domu - nareszcie znacznie prostsza

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Budowa domu - nareszcie znacznie prostsza
(Shutterstock)
dinyyh7

Od lipca 2015 wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane. Nowe zapisy działają na korzyść prywatnych inwestorów, zachęcając ich do rozpoczęcia budowy domu, poprzez zniesienie kilku najbardziej uciążliwych obowiązków i uproszczenie formalności. Poznaj najważniejsze zmiany i korzyści wynikające z nowych zapisów prawa budowlanego.

Brak pozwolenia na budowę

Nowelizacja ustawy zniesie wymóg uzyskania pozwolenia budowlanego w przypadku budowy i rozbudowy większości domów jednorodzinnych. Dotyczy to nieruchomości, w których obszar działania nie wykracza poza teren naszej działki, a budowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów. Rezygnacja z konieczności uzyskania pozwolenia stanowi dość duże ułatwienie. Nie chodzi tylko o zmniejszenie kosztów inwestycyjnych, ale także o czas. Do tej pory inwestor musiał czekać ok. 2 miesięcy na otrzymanie pozwolenia. Obecnie wystarczy zgłoszenie zamiaru budowy oraz dołączenie projektu budowlanego. Maksymalny czas oczekiwania został skrócony do 30 dni.

dinyyh7

Nieruchomości budowane w oparciu o zgłoszenie zamiaru budowy wymagają znacznie mniej formalności. Ta zmiana powinna również ułatwić uzyskanie kredytu na budowę, który często jest uzależniany od pozwolenia. Wystarczy przedstawić bankowi zaświadczenie o zarobkach, kosztorys budowy (możesz go wykonać tutaj) i kilka innych dokumentów, aby uzyskać kredyt na dom.

Uproszczenia związane z oddaniem obiektów do użytku

Dużą zmianą w nowym prawie budowlanym jest zwiększenie zakresu obiektów budowlanych, których użytkowanie następuje na podstawie zgłoszenia. Dotychczas większość nieruchomości była oddawana do użytku na mocy pozwolenia na użytkowanie. Wiązało się to z decyzją nadzoru budowlanego. Czas oczekiwania wynosił ok. 21 dni. Po nowelizacji wystarczy już tylko przedłożenie zgłoszenia użytkowania lokalu. Termin oczekiwania wynosi w tym wypadku 14 dni. Tego typu uproszczenie dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych - objęto nim też stacje obsługi pojazdów, warsztaty rzemieślnicze, myjnie samochodowe, garaże (z maksymalnie pięcioma stanowiskami), obiekty o charakterze magazynowym, parkingi, składy budowlane oraz niektóre budynki kolejowe.

Legalizacja samowoli

dinyyh7

Omawiając zmiany w prawie budowlanym, warto też wspomnieć o opłatach związanych z legalizacją samowoli budowlanej. Nowe zapisy prawne umożliwiają inwestorowi wystąpienie z wnioskiem o umorzenie bądź rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej. Sposób naliczania opłaty legalizacyjnej pozostaje jednak niezmienny, podobnie jak formalności związane z legalizacją.

Uproszczenie formalności związanych z projektem

Jeszcze kilka miesięcy temu do projektu budowlanego trzeba było dołączyć wiele dodatkowych oświadczeń. Nowelizacja znosi obowiązek dołączania podstawowej dokumentacji związanej z: odbiorem ścieków oraz dostaw energii elektrycznej, wody oraz gazu, z warunkami przyłączenia domu jednorodzinnego do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej oraz telefonicznej. Co więcej, nowelizacja znosi też obowiązek przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi, dotyczącego możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Jest to kolejne odczuwalne ułatwienie, dzięki któremu zmniejsza się liczba niezbędnych formalności związanych z budową.

Zwiększenie odpowiedzialności kierownika budowy

dinyyh7

Nowe zapisy zwalniają inwestora z wielu uciążliwych formalności. Uproszczenie procedur zwiększa jednak odpowiedzialność kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego - to oni muszą zadbać o wykonanie budowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ich zadaniem jest także czuwanie nad realizacją każdego etapu budowy. Zarówno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru budowlanego będą odpowiedzialni za powstanie niedociągnięć oraz za budowę nieruchomości niezgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Prawo Budowlane przewiduje surowe konsekwencje prawne, w ekstremalnych wypadkach ma być to utrata uprawnień do wykonywania zawodu.

Czy nowe prawo będzie rzeczywistym ułatwieniem dla inwestora?

Z pewnością tak. Brak konieczności uzyskiwania różnego typu oświadczeń może wpłynąć zarówno na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez inwestora, jak i na skrócenie czasu przygotowań formalnych. Z pewnością jedną z wygodniejszych zmian będzie zniesienie obowiązku zgłoszenia terminu zamierzonego rozpoczęcia prac budowlanych. Wcześniej inwestor musiał informować jednostki nadzoru budowlanego w terminie 7 dni od daty planowanego rozpoczęcia prac. Dla wielu osób było to dość uciążliwe.

Dotychczasowe, skomplikowane prawo budowlane odstraszało wielu potencjalnych inwestorów. Nowe zapisy nie są jeszcze idealne, ale stanowią pewne ułatwienie. Do tej pory łatwe było zdobycie projektu na stronie internetowej czy obliczenie kosztów budowy domu. Czas pokaże, czy zmiany w prawie przełożą się na zwiększenie liczby budowanych domów w Polsce. Warto jedynie pamiętać, że opisane uproszczenia dotyczą domów jednorodzinnych, których wysokość nie przekracza 12 m. Budowa wyższych domów w dalszym ciągu wiąże się z koniecznością uzyskiwania pozwolenia.

dinyyh7

Podziel się opinią

Share

Bądź z nami na bieżąco


dinyyh7

dinyyh7
dinyyh7