Trwa ładowanie...
d1prhmz

Bez energii odnawialnej nie zbudujemy domu w standardzie WT 2017

Warunki Techniczne WT 2017 poza wymaganym standardem izolacji cieplnej budynku określają dopuszczalne zużycie energii pierwotnej EP na poziomie 95 kWh/m2rok. Oznacza to, że budynek musi być energooszczędny w ujęciu globalnym. Wytworzenie i przetworzenie energii pierwotnej EP (energia „u źródła”, np. elektryczna w elektrowni, gaz sieciowy, paliwo stałe lub ciekłe w budynku) musi być maksymalnie efektywne i tym samym jak najmniej obciążające dla środowiska naturalnego.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Spełnienie warunków WT 2017 dla nowych budynków może być trudne bez wykorzystania energii odnawialnej. Zastosowanie kolektorów słonecznych znacznie ułatwia obniżenie zużycia energii pierwotnej poniżej progu 95 kWh/m2rok. Kolektory Hewalex bazują na ponad 25-letnim doświadczeniu w produkcji i sprzedaży urządzeń w ponad 40 krajach, w zróżnicowanych warunkach klimatycznych.
Spełnienie warunków WT 2017 dla nowych budynków może być trudne bez wykorzystania energii odnawialnej. Zastosowanie kolektorów słonecznych znacznie ułatwia obniżenie zużycia energii pierwotnej poniżej progu 95 kWh/m2rok. Kolektory Hewalex bazują na ponad 25-letnim doświadczeniu w produkcji i sprzedaży urządzeń w ponad 40 krajach, w zróżnicowanych warunkach klimatycznych. (Hewalex.pl)
d1prhmz

Budynki jednorodzinne mogą zużywać nie więcej niż 95 kWh/m2rok energii pierwotnej (wcześniej wg WT 2014: 120 kWh/m2rok). Obejmuje to potrzeby energii dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń, a także podgrzewania wody użytkowej. Zastosowanie nawet najbardziej efektywnego gazowego kotła kondensacyjnego w budynku o minimalnym standardzie izolacji cieplnej wg WT 2017, może nie wystarczyć dla spełnienia warunku maksymalnego zużycia energii EP (95 kWh/m2rok). Nawet zastosowanie (zalecanej nie tylko ze względów energetycznych) wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, może nie zapewnić spełnienia tego warunku. Z kolei już dodanie instalacji solarnej dla podgrzewania wody użytkowej, pozwala zwykle obniżyć zużycie energii EP wyraźnie poniżej wymaganego progu. Wynika to z prostego faktu – do swojej pracy instalacja solarna jako jedyne źródło ciepła nie potrzebuje energii pierwotnej (zerowy współczynnik nakładu energii EP, ze względu na śladowe potrzeby pompy obiegowej). Tym samym każda ilość bezpośrednio wykorzystanej energii słonecznej redukuje zużycie energii pierwotnej.

Hewalex.pl
Podziel się

Kolektory słoneczne wytwarzają najtańsze ciepło spośród wszystkich znanych źródeł ciepła. Efektywność energetyczna małej instalacji solarnej osiąga zwykle wartość COP równą 100. Przykładowo 3 kolektory o chwilowej całkowitej mocy 3,2 kW potrzebują pracy pompy obiegowej o mocy rzędu 30 W, co stanowi 1 % uzyskiwanej mocy (30/3200). Efektywność obliczana analogicznie do pomp ciepła COP wynosi ok. 100.

d1prhmz

Pompa ciepła jest uważana za jedno z najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych. Co prawda korzysta ona z energii elektrycznej o jednym z najwyższych niekorzystnych współczynników nakładu = 3,0 (stosunkowo niska sprawność wytworzenia w elektrowni), ale cechując się bardzo wysokimi współczynnikami efektywności pracy ostatecznie przyczynia się do zdecydowanej poprawy bilansu energetycznego budynku. Zastosowanie pomp ciepła typu solanka/woda w każdym przypadku pozwala spełnić warunki WT 2017. Jest to możliwe także z popularniejszymi pompami ciepła typu powietrze/woda mimo ich nieco niższej efektywności pracy. Jeszcze korzystniejsze rezultaty pracy pomp ciepła można uzyskać wspomagając je instalacją fotowoltaiczną (PV).

Hewalex.pl
Podziel się

Pompy ciepła Hewalex PCCO SPLIT o mocy od 7 do 20 kW mogą być stosowane zarówno w nowych, jak i modernizowanych domach. Klasa efektywności A++ oraz COP do 5,0 (EN 14511, A7/W30-35) pozwalają spełnić warunki WT 2017. Do korzyści należą także 5-letnia gwarancja, standardowo zdalny monitoring przez Internet, a także możliwość zamówienia dowolnego koloru jednostki zewnętrznej.

Wykorzystanie energii odnawialnej pozwala łatwo spełniać wymagania maksymalnego zużycia energii pierwotnej. Warto pamiętać, że obecne warunki WT 2017 zostaną zastąpione później warunkami WT 2021. Maksymalne zużycie energii pierwotnej będzie wówczas obniżone do 70 kWh/m2rok, a wykorzystanie energii odnawialnej będzie musiało być jeszcze wyższe. Dobrze jest przyszłościowo mieć ten fakt już obecnie na uwadze projektując swój wymarzony dom.

d1prhmz

Podziel się opinią

Share

d1prhmz

d1prhmz
d1prhmz