Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Czy potrzebujemy nowych taryf energetycznych?

Uwolnienie taryf energetycznych jest nieuchronne – twierdzą eksperci. Zastąpienie taryf G11, G12 i G12w rozwiązaniami elastycznymi to według nich sposób na stabilizację rynku energii elektrycznej i jednocześnie wsparcie indywidualnych odbiorców prądu. Jakie argumenty za tym przemawiają? Sprawdźmy.

Share
Źródło: materiały partnera
dwoi39g

Taryfy energetyczne w Polsce

Końcowi odbiorcy prądu są rozliczani według konkretnego planu cenowego, czyli taryfy energetycznej. Taryfy dla gospodarstw domowych są oznaczone literą G. Konsument ma do wyboru przede wszystkim taryfę jednostrefową G11 oraz taryfy dwustrefowe: G12 i G12w. Stawka za wykorzystaną energię różni się w nich w zależności od godziny oraz dnia tygodnia. 

W taryfie G11 obowiązuje jedna stawka za kilowatogodzinę przez całą dobę oraz we wszystkie dni w ciągu roku. To najwygodniejsze rozwiązanie, w którym konsument nie musi zmieniać swoich przyzwyczajeń ani dostosowywać się do godzin z niższą stawką. Przeczytaj artykuł o taryfie G11 na stronie innogy Polska, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

Z kolei w taryfach dwustrefowych obowiązują dwie stawki za energię elektryczną. W przypadku G12 mniej za prąd płacimy przez dwie godziny w ciągu dnia, najczęściej między 13:00 a 15:00, oraz w nocy – od 22:00 do 6:00. G12w to zaś rozszerzony wariant taryfy G12 - prąd jest najtańszy w nocy oraz w weekendy, między 22:00 w piątek a 6:00 w poniedziałek.

dwoi39g

Dlaczego potrzebujemy nowych taryf?

Analitycy rynku coraz częściej mówią o konieczności wprowadzenia nowych taryf energetycznych bądź wypracowania zupełnie nowego podejścia do tego zagadnienia. Wynika to m.in. ze zbyt wysokich kosztów produkcji energii elektrycznej w Polsce, które są przenoszone na konsumentów. Te z kolei stanowią konsekwencję nadal bardzo dużej roli węgla w polskim miksie energetycznym, rosnących cen pozwoleń do emisji CO2, a także procesu modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej.

Eksperci Forum Energii wskazują, że zmiany wymusza też aktualny krajobraz rynku elektroenergetycznego. Do sieci wprowadzane są coraz większe ilości prądu z instalacji wykorzystujących energię odnawialną. Tendencja wzrostowa się utrzyma, w związku z czym niezbędna jest dalsza rozbudowa i modernizacja sieci – inaczej dojdzie do jej przeciążenia.

Jednocześnie potrzebne jest odpowiednie sterowanie popytem na prąd przez sprzedawców energii. "Niezbędnym narzędziem do tego są dynamiczne taryfy, które zachęcą użytkowników do korzystania z prądu do ładowania aut czy ogrzewania domu wtedy, kiedy jest najtaniej" – twierdzi Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierowniczka projektu Elektroenergetyka w Forum Energii[1]. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przy wsparciu inteligentnych liczników prądu, możliwe będzie ograniczenie nakładów inwestycyjnych wynikających z coraz większego zapotrzebowania na energię w godzinach szczytowych.

Nowe taryfy energetyczne – jakie rozwiązania należy wprowadzić?

Według analizy Forum Energii nowe taryfy powinny zachęcać konsumentów do bardziej aktywnego uczestniczenia w rynku energii, czyli m.in. monitorowania godzin, w których prąd jest najtańszy. Jednocześnie przedziały godzinowe z korzystniejszą stawką muszą być bardziej elastyczne, a do tego przemyślane w taki sposób, aby bardziej równomiernie rozłożyć pobór energii z sieci.

dwoi39g

Kształt nowych taryf powinien uwzględniać również zachowania prosumentów. Jedną z wysuwanych propozycji jest zachęcanie do autokonsumpcji oraz dodatkowe premiowanie energii oddawanej do sieci elektroenergetycznej w sezonie letnim. Z kolei w sezonie zimowym – czyli okresie, w którym zapotrzebowanie na prąd jest większe – opłaty i koszty pobierania energii z sieci miałyby być odpowiednio wyższe.

Zdaniem ekspertów Forum Energii konieczne jest także zróżnicowanie taryf sieciowych dla różnych grup odbiorców. Konsumenci, którzy nie potrzebują zbyt dużych ilości prądu, z powodzeniem mogą być rozliczani według taryfy opartej na pobieranej energii. Jednak w przypadku, kiedy zużycie prądu w ich gospodarstwie domowym się zwiększy i kiedy zaczną w większym stopniu dostosowywać zużycie energii do sygnałów cenowych, należy zapewnić im dostęp do zróżnicowanych taryf. Podobne prawo powinni mieć konsumenci o najniższych dochodach.

Rozwiązania dla odbiorców wrażliwych

Szerzej do problemu ochrony najuboższych uczestników rynku energii odniósł się Polski Komitet Energii Elektrycznej. Z analizy PKEE [2] wynika, że niezbędne jest zniesienie taryf dla gospodarstw domowych. Jeżeli w zakresie taryfowania nic się nie zmieni, dojdzie do kolejnych podwyżek cen gazu, węgla i ogrzewania, czyli dalszego pogłębiania się ubóstwa energetycznego. Jednocześnie potrzebne jest wprowadzenie pewnych rozwiązań z zakresu polityki socjalnej, np. dodatku energetycznego dla wrażliwych odbiorców. 

Aktualnie dodatek jest przyznawany według kryterium dochodowego. Obecnie jest to maksymalnie 175% najniższej emerytury dla jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 125% na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatkowo pod uwagę bierze się również powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego. Niestety oferowane wsparcie nie jest w stanie zrekompensować rosnących cen energii elektrycznej. W zależności od wielkości gospodarstwa domowego wynosi ono maksymalnie 20 zł.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Czy należy znieść taryfy energetyczne dla gospodarstw domowych?

Jak już wspomniano, takie propozycje wysuwa PKEE. Zdaniem ekspertów PKEE zlikwidowanie taryf dla odbiorców indywidualnych i zastąpienie ich nowym modelem rozliczania to tylko kwestia czasu. Wiąże się to m.in. z postanowieniami unijnej dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii, w którym większość odbiorców indywidualnych korzysta z taryfowanych cen prądu. Na taki krok zdecydowały się m.in.: Rumunia, Łotwa, Bułgaria, Cypr i Portugalia. Ich przykład pokazuje, że wprowadzenie takiego rozwiązania pozwala na ustabilizowanie cen energii elektrycznej i pomaga przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

Zniesienie taryfowania dla gospodarstw domowych według analityków oznacza m.in.:

  • zwiększenie konkurencyjności na rynku,
  • pojawienie się bardziej elastycznych ofert,
  • otworzenie rynku dla nowych sprzedawców,
  • bardziej aktywne uczestnictwo konsumentów w rynku energii,
  • większe zainteresowanie produkcją energii w gospodarstwach domowych.

Taryfy energetyczne powinny wspierać transformację energetyczną. Obowiązujące aktualnie rozwiązania niestety można uznać za przestarzałe. Nowe propozycje mają zmotywować odbiorców do bardziej przemyślanego korzystania z prądu, co z kolei pozwoli na zminimalizowanie niezbędnych inwestycji w przyszłości.

[1] Analiza "Dynamiczne i sprawiedliwe. Przyszły kształt taryf sieciowych w Polsce", Andreas Jahn – Regulatory Assistance Project oraz dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk – Forum Energii.

[2] "Polska nie uniknie uwolnienia taryf energii elektrycznej. Wprowadzenie dodatku energetycznego sposobem na ochronę odbiorców wrażliwych", Polski Komitet Energii Elektr

Artykuł sponsorowany
dwoi39g

Podziel się opinią

Share
dwoi39g
dwoi39g