Trwa ładowanie...
Materiał partnera: Rynek Pierwotny

Czy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców naprawdę pomoże?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) wzbudza większe zainteresowanie niż kiedykolwiek. Wyjaśniamy, czy pomoc z FWK faktycznie może być przydatna w obliczu wzrostu rat.

Share
 Źródło: Pexels
d3nupfc

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców z całą pewnością nie miał łatwego startu. Po jego uruchomieniu przeważały negatywne oceny ekspertów. W artykule przygotowanym przez portal RynekPierwotny.pl pojawiło się nawet określenie "bubel za 600 mln zł" dotyczące właśnie FWK. Później zasady udzielania pomocy przez wspomniany fundusz zostały zliberalizowane. Między innymi dlatego oferta wsparcia udzielanego przez FWK obecnie cieszy się większym zainteresowaniem niż wcześniej. Inną przyczyną takiej zmiany jest oczywiście rekordowo szybki wzrost oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili wyjaśnić, czy w obecnych warunkach opisywany fundusz faktycznie może wyświadczyć kredytobiorcom dużą przysługę. Osoby zainteresowane ofertą FWK na pewno powinny pamiętać o zwrotnym charakterze pomocy.

Od 2020 r. kredytowa pomoc jest nieco łatwiej dostępna

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej pozwala nam zrozumieć, jakie są zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Eksperci RynekPierwotny.pl w marcu 2017 r. wskazywali, że zbyt restrykcyjne reguły korzystania z pomocy skutkują użyciem zaledwie 1% środków przekazanych przez banki do FWK. Później sytuacja nieco się poprawiła. W tym kontekście duże znaczenie miały zmiany prawne obowiązujące od początku 2020 roku.

Aktualne zasady korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców są bardziej liberalne niż pierwotnie. Ustawa z dnia 9 października 2015 roku po nowelizacji wskazuje, że o pomoc mogą ubiegać się osoby, które:

  • muszą spłacać ratę kredytu mieszkaniowego pochłaniającą więcej niż 50% dochodów gospodarstwa domowego
  • mają status bezrobotnego lub spłacają kredyt z innym dłużnikiem posiadającym taki status (niewynikający jednak z celowego wypowiedzenia umowy o pracę lub zwolnienia dyscyplinarnego)
  • osiągają miesięczny dochód w jednoosobowym gospodarstwie domowym, który po pomniejszeniu o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza dwukrotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (określonego przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
  • należą do gospodarstwa domowego, w którym miesięczny dochód po odjęciu raty nie przekracza dwukrotności kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przemnożonej przez liczbę członków gospodarstwa domowego (mowa o kryterium dochodowym z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
d3nupfc

Do otrzymania pomocy od FWK wystarczy spełnienie jednego z powyższych warunków. Co ważne, o opisywane wsparcie nie mogą wnioskować osoby, którym bank wcześniej wypowiedział umowę kredytową. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie pomoże też wnioskodawcy, który otrzymuje świadczenie z kredytowego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Korzystanie przez co najmniej jednego kredytobiorcę z pomocy FWK obecnie lub w przeszłości (przez całe 36 miesięcy) również wyklucza możliwość otrzymania wsparcia. Posiadanie innego lokum w momencie wnioskowania o pomoc lub w ciągu poprzednich 6 miesięcy także jest dyskwalifikującą okolicznością.

Umorzenie pomocowego długu będzie tylko wyjątkiem

Skoro już wiadomo o wymaganiach, jakie stawia Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, to teraz warto wyjaśnić, jaka jest pomocowa oferta wspomnianej instytucji. Mianowicie, posiadacze kredytu mieszkaniowego mogą otrzymać zwrotną pomoc finansową na spłatę rat trwającą do 36 miesięcy. W ramach comiesięcznego wsparcia, FWK przekaże bankowi kwotę odpowiadającą przewidywanej wysokości raty, ale nie większą niż 2000 zł. Osoby posiadające wysokie zadłużenie kredytowe, którego nie pokryła kwota uzyskana dzięki sprzedaży nieruchomości, mogą natomiast otrzymać do 72 000 zł jednorazowej pożyczki na spłatę długu (przekazywanej bezpośrednio bankowi).

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl podkreślają, że umorzenie długu wynikającego z udzielonej przez FWK pomocy jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach (podobnie jak odroczenie terminu płatności zobowiązań). Dlatego trzeba się przygotować na konieczność wieloletniego zwrotu otrzymanego wsparcia. Spłata rozpoczyna się po dwóch latach i trwa przez 144 miesiące. Jeżeli przykładowe gospodarstwo domowe pożyczy 54 000 zł (36 x 1500 zł miesięcznego wsparcia), to nieoprocentowana rata wyniesie 375 zł. Realna wartość miesięcznej płatności będzie prawdopodobnie mniejsza ze względu na inflację.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Materiał partnera: Rynek Pierwotny
d3nupfc
d3nupfc
d3nupfc