Przyłącza wodne i kanalizacyjne - porady praktyczne

WP.PL | dodane 2013-03-25 (09:50) 3 lata 11 miesięcy 2 godziny i 54 minuty temu | 6 opinii
 
Przyłącza wodne i kanalizacyjne - porady praktyczne


Podłączenie domu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może być tańszą alternatywą w stosunku do własnego ujęcia oraz usług szambiarskich.

Przyłączenie rozpoczynamy od załatwienia koniecznych formalności. Mogą one zająć nawet 3-4 miesiące. Warto o tym pamiętać planując prace ziemno-przyłączeniowe i wybrać właściwą porę roku.


Po stronie inwestora jest realizacja na własny koszt:

  • przyłącza sieci,
  • studni wodomierzowej,
  • pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego,
  • urządzenia pomiarowego.


Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Wpisujemy do niego szacowane zapotrzebowanie na wodę np.: 200 litrów / dobę, oraz liczbę mieszkańców.

Konieczne jest również dołączenie mapy sytuacyjno–wysokościowej oraz dokument potwierdzający nasze prawo do korzystania z nieruchomości.

Na wydanie warunków technicznych oczekujemy do 30 dni od złożenia wniosku.

W momencie otrzymania warunków, uzyskamy w nich informację m.in. o rodzaju ścieków jakie będzie odbierała kanalizacja miejska (bytowo-gospodarcze, lub też również wody opadowe)

Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu technicznego - możemy zadbać o niego sami lub zlecić wykonanie profesjonalnemu projektantowi, niemniej wiąże się to z dodatkowym kosztem.

Przygotowany projekt musi być uzgodniony z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji – co oczywiście jest płatne.


Wykonanie przyłącza


Sama budowa przyłączy nie wymaga specjalnego, dodatkowego pozwolenia. Konieczne jest jedynie zgłoszenie tego faktu władzom i przedłożenie technicznego opisu instalacji – tu koniecznie wykonanego przez projektanta z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Wymagane jest uzyskanie odbioru przyłączy przez właściwe organy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Dodatkowym wymogiem jest konieczność dostarczenia koasygnaty – akcepty na projekt od rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jedynym przypadkiem gdy inwestor nie musi nawet zgłaszać faktu budowy przyłącza, jest sytuacja, w której inwestor zobowiązuje się do stosowania przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Warto wiedzieć


30 dni od zgłoszenia budowy – to termin, który musi upłynąć od zgłoszenia budowy w starostwie, aby możliwe było rozpoczęcie prac. Oczywiście, urząd ma prawo wnieść w tym czasie sprzeciw i tym samym zablokować budowę.

Mając wykonane i odebrane przyłącze, następnym krokiem jest podłączenie go pod sieć wodno -kanalizacyjną. W tym punkcie - wszelkie czynności  wykonuje wydzielona komórka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Inwestor  wnioskuje o nawiercenie, co jest równoznaczne z wykonaniem włączenia w sieć nowego użytkownika.

Po ukończeniu robót montażowych konieczne jest uzyskanie odbiorów technicznych oraz protokołu odbioru.

Od momentu uruchomienia przyłącza, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, sprawuje kontrolę nad jakością i ciśnieniem płynącej wody i sprawnym odbiorem nieczystości. 

Posiada ono również prawo do wstrzymania dostaw i zablokowania przyłącza w przypadku braku płatności ze strony odbiorcy, lub też w sytuacji awarii i koniecznej naprawy.


Koszty

  • projekt przyłącza: 1-2,5 tys. Zł
  • uzgodnienie projektu w zakładzie wodno-kanalizacyjnym: 100 zł
  • wykonanie przyłącza – zależy od uwarunkowań w miejscu wykonania i wynegocjowanej ceny z wykonawcą. Przykładowy koszt za 10 m przyłącza wodociągowego wraz ze studzienką na wodomierz – 3,6 tys. zł
  • wynagrodzenie geodety: do 1 tys. zł
  • odbiór finalny przyłącza: do 100 zł

Powyższe opłaty mogą i ulegają zmianie w różnych regionach Polski. Są ustalane wedle obowiązującego aktualnie cennika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.


Warto pamiętać:

Pracownicy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego mają prawo, po okazaniu legitymacji służbowej, do wejścia na tern nieruchomości w celu instalacji lub demontażu wodomierza, lub tez przeprowadzenia kontroli instalacji.
 

Polub WP Dom na Facebooku

oceń
tak 3 30%
nie 7 70%

Opinie (6)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

1
0
~fafva 2015-02-28 (09:42) 1 rok 11 miesięcy 28 dni 3 godziny i 2 minuty temu

niby szanujący się portal internetowy, a w artykule pełno nieprawdziwych informacji, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów! Gminy (lub ich zakłady komunalne) nie mogą pobierać opłat np. za uzgodnienia czy odbiór przyłącza (o czym jest w artykule). Potwierdzają to bardzo liczne wyroki sądów i decyzje NIK. Nie dajcie się oszukiwać...

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

0
3
~kola 2014-04-28 (13:11) 2 lata 9 miesięcy 27 dni 23 godziny i 33 minuty temu

Przydanty artykuł!

odpowiedz

1
0
~Ja 2013-07-16 (23:24) 3 lata 7 miesięcy 8 dni 13 godzin i 20 minut temu

I tak za droga ta woda! Choć plusem jest jej czystość w porównaniu z własnym ujęciem!

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

3
1
~joe 2014-02-12 (00:20) 3 lata 13 dni 12 godzin i 24 minuty temu

Faceta porąbało z tymi cenami 2tys zł, to projekt domu a nie przłącza

odpowiedz

partnerzy serwisu
ospel
hewalex
Szybkiemetamorfozy.pl
beautiful minds